Sugai Ken - Japanese Avant-elektriciteit & Hypocotyl Mix

Tokyo

10.04.17

Special guest shows from around the globe.

More Guests

Tracklist

 • Toru Takemitsu-Oto no Shiki
 • Japanese Folk Sound-(Gama no Aburauri) ※effected
 • Toru Takemitsu-Otoko no Shi
 • Kazuo Uehara-Music For "Cell Universe"
 • Toshi Ichiyanagi-Music For Tinguely
 • Japanese Folk Sound-(Dairaiku Joden)
 • Kanisuke Takeshiba-Makugire no Ki
 • Katada Kisaku Shachu-Obake-Yashiki
 • Movie sound-"Nishijin"(1961)
 • Yoriaki Matsudaira-Assemblages For Tape
 • Isao Tomita-Saigo no Mitsuryosha
 • Japanese Folk Sound-(Kakiyamakasa)
 • Japanese Folk Sound-(Nozokikarakuri)
 • Japanese Folk Sound-(Tapkar)
 • Yoshiro Irino-Ayanotsuzumi
 • Joji Yuasa-Aoi no Ue
 • Fumio Hayasaka-Seven Samurai
 • Riichiro Manabe-Okitasouji
 • Movie sound-Yokaihyakumonogatari (1968)
 • Michiko Toyama-Waka
 • Kuniharu Akiyama-Ishi no Uta
 • Japanese Folk Sound-(Kagurauta)
 • Japanese Folk Sound-(Soukyoku)