Sugai Ken - Japanese Avant-elektriciteit & Hypocotyl Mix

Tokyo

10.04.17

Special guest shows from around the globe.

More Guests

Tracklist

 • Toru Takemitsu - Oto no Shiki
 • Japanese Folk Sound - (Gama no Aburauri) ※effected
 • Toru Takemitsu - Otoko no Shi
 • Kazuo Uehara - Music For "Cell Universe"
 • Toshi Ichiyanagi - Music For Tinguely
 • Japanese Folk Sound - (Dairaiku Joden)
 • Kanisuke Takeshiba - Makugire no Ki
 • Katada Kisaku Shachu - Obake-Yashiki
 • Movie sound - "Nishijin"(1961)
 • Yori-Aki Matsudaira - Assemblages For Tape
 • Isao Tomita - Saigo no Mitsuryosha
 • Japanese Folk Sound - (Kakiyamakasa)
 • Japanese Folk Sound - (Nozokikarakuri)
 • Japanese Folk Sound - (Tapkar)
 • Yoshiro Irino - Ayanotsuzumi
 • Joji Yuasa - Aoi No Ue
 • Fumio Hayasaka - Seven Samurai
 • Riichiro Manabe - Okitasouji
 • Movie sound - Yokaihyakumonogatari (1968)
 • Michiko Toyama - Waka (Part 1) - Music For Tape And Narration
 • Kuniharu Akiyama - Ishi no Uta
 • Japanese Folk Sound - (Kagurauta)
 • Japanese Folk Sound - (Soukyoku)