My NTS
Live now

Vân Sơn

NTS default image

Vân Sơn

Vân Sơn has been played on NTS in shows including Phambinho , featured first on 15 June 2021. Songs played include Chọn Mặt Gửi Vàng.

tracks
MOST PLAYED TRACKS
Chọn Mặt Gửi Vàng
Vân Sơn, Thùy Dung
Saigon Supersound2017
Chọn Mặt Gửi Vàng
Vân Sơn, Thùy DungSaigon Supersound2017
Discogs