My NTS
Live now

NGỌT

NTS default image

NGỌT

NGỌT has been played on NTS in shows including Phambinho , featured first on 16 July 2022. Songs played include CHUYỂN KÊNH (sản phẩm này không phải là thuốc) and Mất tích.

"Ngọt" là một rock band gồm 4 thành viên đến từ Hà Nội gồm: Vũ Đinh Trọng Thắng - Lead vocal, Rhythm guitar Nguyễn Hùng Nam Anh - Drums, Backing vocal Tuấn Trần - Lead guitar Hà - Bassist

Về Ngọt:

Khi còn là một đứa trẻ, bạn ước được ăn thật nhiều kẹo. Rồi khi lớn lên, hầu như mọi người quên mất ước mơ khi còn bé; có lẽ họ có những giấc mơ khác,…
tracks
MOST PLAYED TRACKS
CHUYỂN KÊNH (sản phẩm này không phải là thuốc)
NGỌT
InQ International2019
CHUYỂN KÊNH (sản phẩm này không phải là thuốc)
NGỌTInQ International2019
Discogs
Mất tích
NGỌT
LPClub Music International, JSC2022
Mất tích
NGỌTLPClub Music International, JSC2022
Discogs