My NTS
Live now

Giáng Thu

NTS default image

Giáng Thu

Giáng Thu has been played on NTS in shows including Phambinho , featured first on 1 September 2019. Songs played include Tuôi Học Trò, Tình Nòng Quê Hương and 12 Nến Nước.

tracks
MOST PLAYED TRACKS
Tuôi Học Trò
Giáng Thu
Sóng Nhạc1969
Tuôi Học Trò
Giáng ThuSóng Nhạc1969
Discogs
Tình Nòng Quê Hương
Giáng Thu, Chế Linh
Sóng Nhạc1969
Tình Nòng Quê Hương
Giáng Thu, Chế LinhSóng Nhạc1969
Discogs
12 Nến Nước
Giáng Thu, Phương Hồng Quế
Dư Âm0
12 Nến Nước
Giáng Thu, Phương Hồng QuếDư Âm0
Discogs