ShopMy NTS
Live now

Live on 1

Live on 2

Rắn Cạp Đuôi

Ho Chi Minh City, 27.07.21

The Vietnamese band Rắn Cạp Đuôi put together an hour of selections, including music from Vietnamese artists and tracks from their upcoming album on Subtext.

Tracklist

 • Vương Thiện
  Nnnotsobaad
 • NguyendowsXP
  Cyber Littering
 • XiaoXiang
  Fake _ I Am (虚伪?是我)
 • Trần Uy Đức
  Good Contempt
 • Aprxel And Long Trần
  TAP TO
 • Djripgod
  Phe
 • Puppy Ri0t
  STAR
 • NguyendowsXP
  Untitled 02192021
 • Jung Buffalo (Đỗ Tấn Sĩ)
  Why
 • DJ CHARI  DJ TATSUKI
  GOKU VIBES
 • Suboi
  ĐỜI
 • Tohji
  プロペラ Propella
 • Hoàng Thuỳ Linh
  Tứ Phủ
 • Rắn Cạp Đuôi 
  Aztec Glue
 • Kimmineralwater
  I Miss Ya More Than I Thought I Could
 • Trần Uy Đức
  24 Pieces
 • Pilgrim Raid
  Plastic Son
 • Pilgrim Raid
  Thien Than Va Ac Quy
 • Rắn Cạp Đuôi
  Bánh Cuốn Lôi Cuốn 2
 • Aprxel And Lý Trang
  Woke Up, Mist
 • SleepyXTRA
  The Grory Of Grello