My NTS
Live now

Sugai Ken - Japanese Avant-elektriciteit & Hypocotyl Mix

Tokyo, 11.04.17

Special guest shows from around the world.

Tracklist

 • Toru Takemitsu 
  Tenno No Seiki
 • Japanese Folk Sound
  (Gama No Aburauri) ※Effected
 • Toru Takemitsu 
  Otoko No Shi / Billy The Kid - A Dialogic Cantata
 • Kazuo Uehara
  Music For "Cell Universe"
 • Toshi Ichiyanagi 
  Music For Tinguely
 • Japanese Folk Sound
  (Dairaiku Joden)
 • Kanisuke Takeshiba
  Makugire No Ki
 • Katada Kisaku Shachu
  Obake-Yashiki
 • Movie Sound
  "Nishijin"(1961)
 • YoriAki Matsudaira 
  Assemblages For Tape
 • Isao Tomita
  Saigo No Mitsuryosha
 • Japanese Folk Sound
  (Kakiyamakasa)
 • Japanese Folk Sound
  (Nozokikarakuri)
 • Japanese Folk Sound
  (Tapkar)
 • Yoshiro Irino
  Ayanotsuzumi
 • Joji Yuasa 
  Aoi No Ue
 • Fumio Hayazaka 
  Seven Samurai
 • Riichiro Manabe
  Okitasouji
 • Movie Sound
  Yokaihyakumonogatari (1968)
 • Michiko Toyama 
  Waka (Part 1) - Music For Tape And Narration
 • Kuniharu Akiyama
  Ishi No Uta
 • Japanese Folk Sound
  (Kagurauta)
 • Japanese Folk Sound
  (Soukyoku)