ShopMy NTS
Live now

Live on 1

Live on 2

Pirate Modernity - Pashto Pop Film Soundtracks Special

London, 17.02.20

Afghan folk and Pashto pop: Pirate Modernity bring cassettes from Peshawar and Kabul.

Tracklist

 • Hidayatullah
  Lass Ra Kawa Che Kishwar
 • Khayal Muhammad
  Biya Zman Deedan TA
 • Hidayatullah
  Gora Da Gulnar
 • Hidayatullah
  Cheh Tata Goram Kishwer
 • Gulnar Begum And Others
  Masta Pa Gara Raazi
 • Nahid Niazi
  Hala Jar De Sham
 • Hidayatullah
  Untitled
 • Gulnar Begum
  Mangul Ma Prega
 • Khayal Muhammad
  Ragla Che Yu Dal
 • Nahid
  Ta Che Khanda Ke Khayal MD
 • Mashqooq Sultan
  Yadege Zama Da Meene
 • Kishwar
  Zama Da Zulfo Pa
 • Gulnar Begum
  Da Souk O Cheh Zawani
 • Hidayatullah
  Pa Do Daye Jang De
 • Hidayatullah
  Laga Pa Masha Jabeena Khan
 • Gulnar Begum
  Tappe Khayal Muhammad