ShopMy NTS
Live now

Live on 1

Live on 2

RVNG Intl. Presents Friends & Fiends w/ Sugai Ken

New York, 02.05.19

With Sugai Ken

"Neo-Japonica" producer Sugai Ken plays influences and favourites on the guest mix.

Tracklist

 • Japanese Emperor's Speech
  "Heisei To Reiwa"
 • Takao 
  Bird Ensemble
 • SE
  Unknown
 • KōHei Amada
  Shinshunfu
 • Unknown
  Japanese Folk Sound (Okunchi)
 • SE
  Unknown
 • Ushio Torikai 
  Shamama
 • Shoko Shida 
  Lazy Garnet [深紅の怠惰]
 • Maki Ishii
  Yoru No Ten
 • Katsuhiro Tsubono
  Iron Symphony
 • Michio Mamiya
  Shakushi Uri-Uta
 • Japanese Folk Sound
  (Heiwa No Kane)
 • Kin Suzuki
  Shigedaimoku
 • Koji Ishizaka
  How Many Colors Of Blue?
 • Harue Momoyama
  Kokuu No Funa-Uta
 • Takaaki Yoshimoto
  Hitosashiyubi No Etude