My NTS
Live now

Rắn Cạp Đuôi

Ho Chi Minh City, 19.10.23

Traversing East and South East Asian contemporary music with Ho Chi Minh City crew Rắn Cạp Đuôi.

Tracklist

 • PH00000NG
  Wind Chimes At Alex’s
 • Boredoms
 • Boredoms
 • Rắn Cạp Đuôi
  Interlude: Sĩ Making Coffee
 • Ngô Linh
  Nước Mắt để Thôi Không Rơi Nữa
 • PH00000NG
  Tình Yêu Có Nghĩa Là Virgin Mary In Grilled Cheese
 • Mike Phạm
  Yêu Mới Khó
 • PH00000NG
  Yêu Mới Dễ
 • Piotr Kurek 
  Klamm
 • T5UMUT5UMU 
  Silk Road
 • Doon Kanda 
  Divinity
 • PH00000NG
  Thu Cuối
 • Zach Sch
  On Guitars (With Reverb)
 • PH00000NG
  Can’t Stop Sampling Arca
 • Miles Davis X Rắn Cạp Đuôi
  Easy Living On Pressure (Mashup)
 • Boredoms
 • Boredoms
 • PH00000NG
  Chuông Gió Mùa đông Hà Nội ở Nhà Anh Nhật